فراخوان جذب مدرس حق‌ التدریس دانشگاه علمی کاربردی در تابستان 1403

معاون آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی زمان فراخوان سال 1403 جذب مدرس حق التدریس این دانشگاه را اعلام کرد.

در سال گذشته به منظور تامین نیازهای موجود در بکارگیری مدرسان، ابتدا نیازسنجی اولیه در مراکز آموزشی و واحدهای استانی باتوجه به دوره های در حال اجرا و رشته های جدید انجام شد.

فراخوان بعدی، پس از نیازسنجی در تابستان 1403 اعلام می‌شود و افرادی که در فراخوان 1402 در اولویت قرار نگرفته‌اند در صورت علاقمندی می‌توانند در فراخوان آتی مجددا شرکت نمایند.