کانون مشاوره و روانشناسی

ساعات کار حضور مشاور در مرکز آموزش علمی کاربردی نوبنیاد

روز شنبه ها از ساعت ۹ لغایت ۱۱

روز چهار شنبه ها از ساعت ۹ لغایت ۱۱

جهت تعیین وقت مشاوره می توانید با شماره ۴۲۲۹۸۱۰۱-۰۳۴  داخلی ۵ سرکار خانم ایرانمنش تماس بگیرید.

کانون مشاوره مرکز برگزار کننده کارگاه های مهارت زندگی، مدیریت خشم و کارگاه آموزشی پیش از ازدواج و…  می باشد .