کارشناسان رشته های تحصیلی

خانم حاج محمدی

 • مهندسی فناوری مکانیک خودرو
 • کاردانی فنی مکانیک خودرو
 • کاردانی فنی مکانیک- تعمیرات ماشین آلات صنعتی
 • کاردانی فنی مکانیک – تاسیسات صنعتی

خانم کریمی پور

 • مهندسی فناوری برق صنعتی
 • کاردانی فنی برق صنعتی
 • کاردانی فنی ایمنی کار و حفاظت فنی
 • کاردانی متالورژی – نورد فولاد

خانم زنگنه

 • مهندسی فناوری ایمنی،سلامت،و محیط زیست(HSE)
 • کاردانی فنی ایمنی،بهداشت و محیط زیست در معادن
 • کاردانی فنی معدن – حفاری
 • کاردانی فنی معدن -استخراج

خانم بلوردی

 • کارشناسی حرفه ای حسابداری امور مالی 
 • کاردانی حرفه ای حسابداری امور مالی
 • کارشناسی حرفه ای مدیریت کسب وکار
 • کاردانی حرفه ای مدیریت کسب وکار
 • کاردانی حرفه ای تربیت بدنی 
 • کاردانی اطفاء حریق شهری (آتش نشانی)

تلفن: ۴۲۲۹۸۱۰۱-۰۳۴ داخلی ۱