معرفی و مزایای دانشگاه جامع علمی – کاربردی

دانشگاه جامع علمی – کاربردی دانشگاهی دولتی است که از سال ۱۳۷۳ زیر مجموعه وزارت علوم فعالیت خود را آغاز کرده است.
دانشگاه جامع علمی – کاربردی تنها دانشگاه کارآفرین و مهارت محور در ایران است. در این دانشگاه به عنوان تنها دانشگاه نسل سوم ایران، رشته ها و واحدهای درسی هر رشته، به گونه ای طراحی شده اند که فارغ التحصیلان بتوانند بلافاصله پس از اتمام تحصیلات جذب بازارکار شوند. هم اکنون بیش از چهل وزارتخانه، سازمان و نهاد برنامه ریزی و اجرایی با دانشگاه جامع همکاری نزدیک دارند. بنابراین برنامه های آموزشی (درسی) با همکاری دستگاه های اجرایی فوق و برحسب نیاز جامعه طراحی و تدوین می شود.