حضور دانشجویان دانشگاه جامع علمی کاربردی استان کرمان در اردوی راهیان پیشرفت

تعدادی از دانشجویان دانشگاه جامع علمی کاربردی استان کرمان در اردوی راهیان پیشرفت از کارخانجات منطقه ویژه اقتصادی ارگ جدید بم بازدید کردند.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه جامع علمی کاربردی استان کرمان، به منظور آشنایی بیشتر دانشجویان با دستاوردهای علمی صنعتی و افتخارآمیز نظام مقدس جمهوری اسلامی تعدادی از دانشجویان مراکز آموزش علمی کاربردی نوبنیاد سیرجان و شرکت زغالسنگ کرمان در قالب تور فناوری راهیان پیشرفت از بخش‌های مختلف کارخانجات کرمان موتور و قوای محرکه منطقه ویژه اقتصادی ارگ جدید بم بازدید کردند.
رییس  دانشگاه جامع علمی کاربردی استان کرمان در این باره اظهار داشت: پیشرفت علم و فنّاوری به پیشرفت اقتصاد کمک می کند و بنگاه‌هایی که دانش‌بنیان هستند می توانند به اقتصاد کشور کمک کنند.
زند رئیس مرکز آموزش علمی کاربردی ارگ جدید در جریان این بازدید گفت: داشتن محیط کار واقعی و ارتباط و همجواری با صنعت، از مشخصات اصلی دانشگاه جامع علمی کاربردی و خصوصا” مرکز آموزش علمی کاربردی ارگ جدید می باشد که در دل صنعت تأسیس شده است.
گفتنی است منطقه ویژه اقتصادی ارگ جدید بم در سال 1372 با کارخانه کرمان موتور شروع به فعالیت و هم اکنون با 2300 هکتار مساحت داری 40 صنعت فعال و 20 هزار نفر نیروی شاغل کار می باشد.