ثبت نام ورودی مهر1402 از هفته اول شهریور ماه

به اطلاع متقاضیان تحصیل در دانشگاه جامع علمی کاربردی نوبنیاد سیرجان میرساند،طبق اعلام ریاست محترم دانشگاه جامع علمی کاربردی،ثبت نام ورودی های جدید مهرماه از هفته اول شهریورماه 1402 در سایت سنجش آغاز خواهد شد.

http://www.sanjesh.org