تقویم امتحانات خرداد ماه 1403

به اطلاع میرساند امتحانات خرداد ماه 1403 از مورخ 26 خردادماه لغایت 11 تیر ماه میباشد.
تاریخ امتحانات 8 تیرماه بدلیل برگزاری انتخابات ریاست جمهوری به تاریخ 10 تیرماه همان ساعت موکول گردید.