به تعویق افتادن تاریخ ثبت نام ترم مهر1402

به اطلاع متقاضیان میرساند پذیرش دوره های مهندسی فناوری و کارشناسی حرفه ای ناپیوسته و همچنین مقطع کاردانی مهر ماه سال 1402 به تعویق افتاده و زمان ثبت نام در دوره های یاد شده متعاقبا اطلاع رسانی خواهد شد.