بازدید شهردار سیرجان و اعضاء شورای شهر از غرفه دانشگاه علمی کاربردی نوبنیاد سیرجان

به مناسبت روز ایمنی وآتشنشانی،نمایشگاه ایمنی، بهداشت و محیط زیست(HSE) با حضور شرکت کنندگانی از بخش ایمنی شرکتها و صنایع مختلف به مدت 3 روز از تاریخ 8تا 10 مهر ماه تشکیل شد.
در این نمایشگاه دانشگاه علمی کاربردی مرکز نوبنیاد به صورت فعالانه حضور داشت . غرفه ایمنی این مرکز یکی از غرفه های پربازدید نمایشگاه بود که در آن بازدیدکنندگان با این رشته و شرایط و موقعیت شغلی آن و نحوه تحصیل و مهارت آموزی آشنا شدند.
در روز یکشنبه 9مهرماه شهردار سیرجان آقای دکتر کریمی پور به اتفاق رئیس و تعدادی از اعضای شورای اسلامی شهر از غرفه مرکز بازدید کرده و از فعالیتهای مرکز در جهت گسترش فرهنگ ایمنی و تربیت نیروی ایمنی مورد نیاز در شهرستان تشکر و قدردانی کردند.