انتخاب رییس دانشگاه جامع علمی کاربردی به عنوان نفر اول امتیاز تعاملات صنعتی دانشگاه علم و صنعت

رییس دانشگاه جامع علمی کاربردی به عنوان نفر اول امتیاز تعاملات صنعتی دانشگاه علم و صنعت برگزیده شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه جامع علمی کاربردی ، در مراسم روز پژوهش دانشگاه علم و صنعت ایران که با حضور دکتر زلفی گل وزیر علوم تحقیقات و فناوری برگزار شد از دکتر حسین بلندی رییس دانشگاه جامع علمی کاربردی به عنوان نفر اول امتیاز تعاملات صنعتی دانشگاه علم و صنعت تقدیر شد.