امتحانات ترم تابستان 1402

 

بازه امتحانات  : 4 شهریور ماه لغایت 9 شهریور

محل برگزاری : دانشگاه علمی کاربردی نوبنیاد سیرجان واقع در شهرک صنعتی

تاریخ پرینت کارت ورود به جلسه: از مورخ 31 مرداد ماه